Вицепремиерът Марияна Николова и министър Красимир Вълчев обсъдиха с бранша въпроси за ученическите пътувания

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разговаряха с ръководството на Националната асоциация за детски и младежки туризъм. По време на срещата бяха обсъдени детайли по прилагането на Наредба 10 на МОН за организация на дейностите в училищното образование, и по-специално пътуванията на учениците.

Това е поредна среща с асоциацията и ние разчитаме, че чрез открит диалог с бранша можем да решаваме всички въпроси в туристическия отрасъл, посочи вицепремиерът Николова. Тя препоръча да се дадат повече разяснения на бизнеса и регионалните образователни звена как да се организират по-добре пътуванията на учениците и как да обхванат повече деца. Програмите за насърчаване на екскурзиите с образователна цел, зелените и ски училищата са от голямо значение не само за подготовката на учениците, но и за здравето и закаляването им. В условия на пандемия тези теми са особено актуални и не търпят отлагане, посочи министърът на туризма.

Министър Вълчев подчерта, че образователната среда трябва да се разширява и безспорно е много важно децата да излизат извън класната стая, за да посещават обекти с културно и историческо значение. Според него 5-те дни за такива изнесени форми е добро решение като срок и препоръча пътуванията да се ориентират към по-топлите месеци заради сезонните заболявания.

Председателят на асоциацията Гина Шоева информира, че все повече деца изразяват желание да се включват в екскурзии с познавателна цел, а насърчаването им ще стимулира дейността на специализираните туроператори, които пострадаха най-много от пандемията. Това обаче не трябва да става за сметка на учебния процес.

В срещата участваха също заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Източник: https://www.tourism.government.bg/